OCA Eindhoven
Tilburgseweg-West 100
5652 NP Eindhoven
Telefoon: 040-7116080
E-mail: info@ocaeindhoven.nl

Doelen

Het belangrijkste doel van de behandeling is het verminderen van de beperkingen en hinder die je ervan ondervindt en het vergroten van activiteiten in ADL, werk, vrije tijdsbesteding, mobiliteit, hobby’s etc. Tijdens de onderzoeksfase wordt de basislijn bepaald, waarna tijdcontingent stabiliteit, conditie en spierkracht worden opgebouwd. Gedurende het programma gaat u stapje voor stapje meer activiteiten ondernemen, of leert u uw activiteiten beter in te delen en zoekt u naar een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. De doelen worden opgedeeld in fysieke, psychische en sociale doelen.

FYSIEK

Leren (her)kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden

Leren omgaan met beperkingen en vergroten van mogelijkheden

Ontwikkelen of hervinden van het plezier in bewegen

Opbouwen van uw lichamelijke conditie

Ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl


PSYCHISCH

Meer inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij fibromyalgie

Verminderen van stress en somberheid

Om leren gaan met lichamelijke klachten en de gevolgen daarvan


SOCIAAL

Optimaal hervatten van werk en/of huishoudelijke taken

Optimaal hervatten van vrijetijdsbesteding

optimaal hervatten van sociale relaties