OCA Eindhoven
Tilburgseweg-West 100
5652 NP Eindhoven
Telefoon: 040-7116080
E-mail: info@ocaeindhoven.nl

Programma

Voorafgaand aan de start van elk programma voeren we een kennismakingsgesprek. Dit is een gesprek van 30 minuten waarin we kort uw situatie bespreken en vervolgens uitleg geven over het programma. We kijken of u in aanmerking komt voor de revalidatie en of we nog nadere actie dienen te ondernemen om bijvoorbeeld werk bij de interventie te betrekken. Het gesprek is kostenloos en geheel vrijblijvend. Na afloop van het kennismakingsgesprek kunt u zelf bepalen of u verder deel wil nemen aan de behandeling.

Het multidisciplinaire revalidatieprogramma duurt 13 weken en bestaat uit een bewegings- en een psycho-educatief deel.


Bewegingsdeel: 2 uur 3x per week 

Onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt u aan het vergroten van de algehele belastbaarheid en uithoudingsvermogen. Daarnaast werkt u aan de door u geformuleerde doelstellingen. Het hoofddoel van de training is het uitbreiden van uw fysieke mogelijkheden.

Psycho-educatief deel: 12 x een individueel gesprek van 1 uur 

De psycholoog informeert u over factoren die van invloed zijn op pijn. U leert deze factoren bij uzelf te herkennen en deze te veranderen. We praten niet over klachten of beperkingen, maar juist over mogelijkheden.

Huiswerk 

Tijdens het traject krijgt u opdrachten mee naar huis. Op die manier leert u om de gedane kennis en vaardigheden op uw eigen situatie toe te passen. De huiswerkopdrachten zijn onderdeel van de behandeling; het is belangrijk dat u ze uitvoert. Hoe actiever u zich inzet, hoe meer resultaat u zult merken.

Samen met uw partner of belangrijke ander 

Uw pijnklachten kunnen invloed hebben op uw relatie of gezin. Daarom kunnen wij uw partner of een belangrijke ander vragen om aanwezig te zijn bij sommige afspraken. Hij of zij neemt dan deel aan het programma. Zo weet het thuisfront wat uw behandeling inhoudt en kunt u samen thuis beter oefenen.

Ergotherapeut/Arbeidstrainer 

U krijgt tijdens het programma 3 x een bezoek van de ergotherapeut in de thuissituatie. Dit om u te adviseren in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten of werkzaamheden.