OCA Eindhoven
Tilburgseweg-West 100
5652 NP Eindhoven
Telefoon: 040-7116080
E-mail: info@ocaeindhoven.nl

Werk

Uw werkgever kan betrokken worden bij het programma door middel van een werkgeversmodule.  Hieraan zijn kosten verbonden, die door uw werkgever betaald kunnen worden. Middels deze werkgeversmodule wordt de werkgever op de hoogte gehouden van de voortgang en zal de arbeidstrainer u op het werk bezoeken. De arbeidstrainer geeft tips en adviezen m.b.t. ergonomie, werkhouding en werktechniek en/of werkhervattingsmogelijkheden.
In overleg met U, uw leidinggevende en uw bedrijfsarts wordt een concreet voorstel gedaan over de wijze waarop U weer terug kunt keren in uw werk.